Nasza firma

  Struktura władz Izby

  Struktura władz Izby określona jest w jej Statucie. Bieżącą działalnością Izby kieruje Rada, która odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków Izby.

  CZŁONKOWIE RADY RIG


  L.p. Imię i nazwisko

  Sprawowana funkcja

  1 Kowalewska Anna Prezes - członek Prezydium RIG
  2 Ronc Jarosław Wiceprezes - członek Prezydium RIG
  3 Szczepanik Dariusz Sekretarz - członek Prezydium RIG
  4 Marek Pietrzak Skarbnik - członek  Prezydium RIG
  5 Stanisław Burczyński Członek Rady RIG
  6 Barbara Koncka Członek Rady RIG
  7 Witold Maćkowiak Członek Rady RIG
  8 Motyka Włodzimierz Członek Rady RIG
  9 Winicjusz Szulc Członek Rady RIG