Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła?

Pompy ciepła są niskotemperaturowymi urządzeniami grzewczymi, które wykorzystują w swoim działaniu energię cieplną. Działanie pomp opiera się na przemianach fizycznych zachodzących w urządzeniu oraz na dostarczeniu do napędu sprężarki niewielkiej ilości energii elektrycznej.

Jak działają pompy ciepła?

Wewnątrz pompy w zamkniętym obiegu znajduje się czynnik chłodniczy, który pobiera ciepło ze źródła dolnego a następnie odparowuje i skraplając się oddaje ciepło poprzez górne źródło. W zaworze dochodzi do rozprężania, a w sprężarce do sprężenia. Natomiast w skraplaczu czy też parowniku ma miejsce całkowita zmiana faz. Działanie pomp ciepła opiera się na pobraniu ciepła z zewnętrznego źródła – im wyższa temperatura źródła tym efektywniej działają pompy ciepła. Energia dostarczana przez te urządzenia jest kilkukrotnie większa, aniżeli wartość która została uprzednio pobrana. Wedle danych 1 kW energii elektrycznej to od 3 do 6 kW energii cieplnej. Jaką funkcję pełnią źródła ciepła w pompach? Dolne źródło dostarcza surowiec jako energię do przerobienia, a górne źródło wyznacza efekt użyteczny całej pompy ciepła. Następnie energia zostaje już bezpośrednio przeznaczona do ogrzewania.

Zalety użytkowania pomp ciepła

Wybór pompy ciepła wiąże się z oszczędnością przy budowie domu, gdyż pompy ciepła stosuje się zamiast budowy drogich kominów i magazynów opałowych. Ponadto pompy te nie wymagają nieustannego dozoru i serwisu technicznego – wymagane jest jedynie ustawianie regulatora czy też indywidualne dostosowanie pracy instalacji. Koszty przeznaczone na pompy ciepła zwracają się w błyskawicznym tempie, a profesjonalna instalacja zapewnia długą żywotność sprzętu nawet do 50 lat. Instalując pompy ciepła nie jest konieczne budowanie dodatkowego zbiornika na olej lub gaz. Co więcej użytkowanie pomp wiąże się z bezpieczeństwem, gdyż brak jest nawet najmniejszego ryzyka wybuchu. Kolejnym aspektem przemawiającym za montażem pomp ciepła jest ich ekologiczność. Eksploatacja nie wiąże się z wytwarzaniem spalin.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments