Nasza firma
  2014-10-15
  Szkolenia dla pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Szkolenia dla pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców do skorzystania z dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców po 45 roku życia, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do 22.10.2014 roku. Informacji udziela p. Ewelina Prokop-Walasek p.26, PUP w Piotrkowie Tryb.

   

  Z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być finansowane działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców, na które składa się:
  1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2)  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3)  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4)  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

  Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
  - 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  - 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.


  powrót