Nasza firma
  2014-05-20
  ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA

  Szanowni Państwo!

   

  Zapraszam  do członkostwa w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim, jedynej organizacji samorządu gospodarczego, działającej na rzecz lokalnych  przedsiębiorców  od 1998 roku.  Izba  zrzesza na zasadzie  dobrowolności przedsiębiorców   prowadzących  działalność gospodarczą w regionie piotrkowskim. Dzięki udziałowi w piotrkowskim samorządzie gospodarczym  mogą  oni liczyć na ochronę interesów gospodarczych, wsparcie oraz godną reprezentację  wobec organów państwowych i samorządowych w zakresie  prowadzonej  działalności gospodarczej.

  Izba wspiera swych członków w dążeniu do ciągłego rozwoju, uczestniczy w kreowaniu warunków  dynamicznego wzrostu gospodarczego regionu i klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości.

   

   

  Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim już od 14 lat integruje środowisko biznesowe i w jego imieniu prezentuje opinie, zgłasza postulaty oraz aktywnie tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Aktywnie współdziała z samorządem terytorialnym na rzecz dynamicznego rozwoju gospodarczego regionu.

   

  Korzyści wynikające z członkostwa w  Regionalnej Izbie Gospodarczej:

   

  - wzrost roli i znaczenia samorządu gospodarczego w lokalnej gospodarce

  - znalezienie się w gronie prężnie działającej  lokalnej  grupy biznesowej

  - podniesienie prestiżu firmy
  - dostęp do cennych, bezpłatnych informacji gospodarczych, dzięki którym  każdy przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać potencjał swojej firmy

  - uzyskiwanie pomocy w rozwiązywaniu problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej

  - bezpłatny udział w organizowanych profesjonalnych szkoleniach, seminariach, konferencjach  i     doradztwie gospodarczym

  - udział w organizowanych  spotkaniach  biznesowych,  podczas  których   następuje wymiana doświadczeń, nawiązywane są   nowe kontakty biznesowe w kraju i za granicą  oraz sygnalizowane problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy z naszego regionu

  - promocja firmy w materiałach reklamowych  RIG  oraz wśród   jej pozostałych członków

   

  Zapraszam do grona  firm członkowskich   uczestniczących w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, stojącego na straży interesów  gospodarczych lokalnych  przedsiębiorców,   bowiem  tylko w integracji siła.

  Przystępując do Izby znajdziecie się Państwo w prestiżowej grupie biznesowej reprezentującej  wszystkie branże lokalnej gospodarki.

  Rada Regionalnej Izby Gospodarczej w dniu 20 lutego 2014r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości miesięcznych składek członkowskich oraz wpisowego dla firm zatrudniających do 10 pracowników. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje od II kwartału br.

   

  Wpisowe i składki od II kw. 2014r. wynoszą:

   

  1. wpisowe :

  - do 10 pracowników -  65,-zł

  - powyżej 11 pracowników  -  130,- zł

   

  2. składki członkowskie

  - do 10 pracowników            -    30,-zł

  - od 11  do  100                     -  130,-zł

  - od 101 do 500                     -  190,-zł

  - powyżej 500 pracowników – 260,-zł miesięcznie

   

                                                                                 Z wyrazami szacunku:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/ Anna Kowalewska

                                                                                      p.o. Prezesa RIG

   

  Piotrków Trybunalski , maj 2014


  powrót