Nasza firma
  2014-04-11
  Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie rozstrzygnęła Plebiscyt „Przedsiębiorca Roku 2013

  Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie rozstrzygnęła Plebiscyt „Przedsiębiorca Roku 2013”

                             

  W dniu 11 kwietnia 2014 roku w hotelu Vestil  Mercure  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej.

   

           Przed rozpoczęciem obraz ogłoszono wyniki tradycyjnego, organizowanego  już po raz 12- ty Plebiscyt „Przedsiębiorca Roku 2013”. Plebiscyt odbywał się w dwóch etapach tj. nominacji i wyborów.  Członkowie RIG – przedstawiciele   działającego na naszym  terenie  samorządu gospodarczego wyrazili uznanie  dla  pracy i osiągnięć przedsiębiorców   poprzez  ich   nominację  do  zaszczytnego tytułu „Przedsiębiorca Roku 2013”  i wybór laureata.

   

  Nominowani :

  - KRZYSZTOF DYBAŁA właściciel Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „ZETPRI-EKO”         

  Za  nowoczesny sposób zarządzania firmą, za wysoką jakość świadczonych usług szczególnie przyjaznych środowisku, za niezawodny sponsoring wielu przedsięwzięć społecznych i sportowych w mieście.

   

  - EWA  KOWALSKA - KACZOR        właścicielka Kancelarii Prawnej

  Za wysublimowane, szczegółowe i trafne rozwiązywanie problemów prawno-gospodarczych przedsiębiorców, za zaangażowanie w społeczną działalność Regionalnej Izby Gospodarczej z  wykorzystaniem  swojej   wiedzy  prawniczej  i doświadczenia zawodowego.

   

  -ANDRZEJ  ŚWIDZIŃSKI  właściciel  Biura Podróży „Juventur”                        

  Za  wysoką, europejską   jakość  świadczonych usług oraz profesjonalnie przygotowane  ofert spełniających     oczekiwania Gości zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej,  za  zaangażowanie  w działalność społeczną  i charytatywną zwłaszcza na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz   młodzieży – studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

   

  Wręczenia nominacji dokonali Prezes - Włodzimierz Motyka , Skarbnik – Marek Pietrzak oraz Sekretarz – Waldemar Kelm.

   

  Tytuł i statuetka trafiły do Krzysztofa Dybały, Prezesa Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego Zetpri-Eko. Statuetkę „Przedsiębiorca Roku 2013” wręczył ubiegłoroczny zwycięzca Plebiscytu Dariusz Szczepanik – Prezes  firmy Polanik Sp. z o.o.

   

  Członek Honorowy Włodzimierz Podstawa dokonał wręczenia medali  przyznanych przez Radę Regionalnej Izby Gospodarczej „Za zasługi w rozwój przedsiębiorczości w regionie piotrkowskim”. Medale otrzymali; Ewa Kowalska – Kaczor, Włodzimierz Motyka, Błażej Przybył, Andrzej Świdziński.

   

  Prowadzeniem i sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego zajął się Sekretarz RIG – Waldemar Kelm, który nie pierwszy raz przewodniczył zebraniom Izby. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad przedstawienia  sprawozdania  z prac Rady Izby za okres 22 marzec 2013r - 10 kwietnia 2014r. dokonał Prezes – Włodzimierz Motyka, sprawozdania finansowego , bilansu i r-ku zysków i strat – Członek Rady – Barbara Koncka.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – P. Grzegorz Krasiński omówił wyniki przeprowadzonej w  Izbie kontroli sprawozdań z działalności Izby i wyników finansowych.

  Po dyskusji Walne Zgromadzenie pozytywnie oceniło dotychczasową działalność Rady RIG udzielając absolutorium zarówno członkom Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej.

  Prezes piotrkowskiej Izby w kilku słowach dokonał podsumowania  i podziękował wszystkim którzy czynnie uczestniczyli w pracach Regionalnej Izby Gospodarczej. Zaprosił zebranych na drugą cześć spotkania do restauracji - Spotkanie Wielkanocne.


  powrót