Nasza firma
  2014-03-03
  SZKOLENIE PT. " ZMIANY W PODATKU VAT"

  Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Zmiany w podatku VAT: -  wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku, zapowiadane od 1 kwietnia 2014 roku /”dotyczące samochodów”/ skierowane do właścicieli firm oraz pracowników działów finansowo - księgowych

          

  Termin szkolenia:        12 marzec  2014 r. w godz.  9,00  -  16,00

  Miejsce szkolenia:        Sala konferencyjna restauracji „GulJana”

                       Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 40

   

  Prowadzący: Marcin Madera – Starszy Komisarz Skarbowy

      Izba Skarbowa w Łodzi Wydział Podatku od Towarów i Usług

                                                

  Konspekt  zajęć  dydaktycznych

   

  1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego:

  - nowa zasada ogólna decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego,

  - obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,

  - obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,

  - zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,

  - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych,

  - nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług: najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych,

  -pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

   

  2.Zmiana przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:

  - pojęcie „zapłaty” jako nowa definicja podstawy opodatkowania oraz omówienie problemów związanych z likwidacją definicji obrotu,

  - obowiązek wliczania kosztów dodatkowych związanych z transakcją takich jak: prowizje, koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,

  - podstawa opodatkowania w przypadku transakcji barterowych,

  - wprowadzenie przepisów dotyczących przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,

  - nowe zasady obniżania podstawy opodatkowania oraz korygowania faktur,

  - ustalanie podstawy opodatkowania przy: WNT, imporcie usług, dostawie towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

   

  3. Zwolnienia przedmiotowe – zmiany dostosowujące do przepisów unijnych:

  - nowe regulacje dotyczące zwolnienia dla dostawy towarów w miejsce zwolnienia dla dostawy towarów używanych

   

  4. Odliczanie podatku naliczonego – zmiany w zakresie terminów oraz warunków umożliwiających odliczenie podatku naliczonego:

  - zmiana przepisów dotyczących ustalania momentu powstania prawa do odliczenia, rozliczanie podatku naliczonego w przypadku: WNT, importu usług, dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca

  - zmiany w przepisach dotyczących rozliczania podatku naliczonego strukturą sprzedaży

   

  5. Zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, treści oraz terminów wystawiania faktur:

  - umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),

  - zmiana terminów wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,

  - wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi bądź otrzymaniem całości lub części zapłaty

  - dane umieszczane na fakturach,

  - zasady wystawiania faktur na żądanie,

  - nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku

  - likwidacja faktur wewnętrznych

   

  6. Pozostałe zmiany, w tym  nowe  regulacje  dotyczące  zwolnienia podmiotowego.

   

  Cena szkolenia:

  - 150 zł  brutto dla członków RIG

  - 250 zł  brutto dla pozostałych firm

   

  Opłatę za szkolenie należy dokonać nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury na konto organizatora tj. Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 2 : 10 1060 0076 0000 3200 0097 0234

   

  Cena zawiera:

  - uczestnictwo w szkoleniu

  - materiały szkoleniowe

  - lunch

  - serwis konferencyjny

   

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt do Biura RIG biuro@rigpiotrkow.biz.pl lub Tel./fax. 44/732-04-03

  Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do dnia 10 marca br.


  powrót