Nasza firma
  2014-01-13
  Projekt - Polski Most Krzemowy

  Rozpoczął  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.) Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

   

  Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

   

  W ramach trzech etapów projektu oferujemy:

  1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
  2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
  3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

   

  Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

   

  Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie mostkrzemowy.parp.gov.pl.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Polish Agency for Enterprise Development
  Panska 81/83
  PL00-834 Warszawa
  tel.: + 48 22 432 83 74
  fax: + 48 22 432 70 46

  www.parp.gov.pl
  www.een.org.pl
  www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu


  powrót