Nasza firma
  2013-10-18
  STANOWISKO RIG W SPRAWIE PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI NA 2014r.

   

  Na jakie obciążenia z tytułu podatków lokalnych należy przygotować  się w przyszłym roku – możliwie jak najmniejsze -  o takie  ubiega się Rada Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim

   

  Strategia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotycząca wysokości stawek podatków  lokalnych na 2014 rok była tematem spotkania Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim z przedstawicielami miasta w osobach: Andrzeja Kacperka – Wiceprezesa Miasta, Wiesławy Łuczak – Skarbnika Miasta,  Zenony  Jureńczyk – Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, które odbyło się w dniu 17 października br. z inicjatywy Rady Izby.

   

  Podczas spotkania przedstawiciele miasta omówili  mechanizmy  regulujące określanie  wpływów  do  budżetu  miasta  z tytułu podatków od nieruchomości, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz gruntów związanych z tą działalnością  co  pozwoliło środowisku gospodarczemu na wypracowanie stanowiska Regionalnej Izby Gospodarczej 

  w sprawie wysokości stawek podatków na 2014 rok.

   

  Stanowisko Rady Regionalnej Izby Gospodarczej   jest wynikiem  konsultacji  z piotrkowskimi przedsiębiorcami i   zwraca  uwagę na  trudną sytuację  ekonomiczną  firm.

  Zdaniem  przedsiębiorców stawki podatków winny  być w 2014 roku  utrzymane na dotychczasowym poziomie tj. z roku 2013.

   

  Zestawiając podwyżki jakie miały miejsce w ostatnich 3 latach w stawkach podatków lokalnych i podwyżki maksymalne stawek na 2014 / w stosunku do 2013 / w bieżącym roku jest ona procentowo znacznie niższa. Podatki lokalne wzrosną w przyszłym roku o 0,9% - tak wynika z obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

   

   

   

  Z analizy  wskaźników  wzrostu stawek podatków od nieruchomości na przestrzeni ostatnich 3 lat  wynika, że w Piotrkowie Trybunalskim największy wzrost podatków dotyczył  przedsiębiorców i był znaczącym kolejnym obciążeniem w trudnym okresie drugiej fazy kryzysu ekonomicznego.

   

  Kryzys gospodarczy szczególnie odczuwają małe i średnie przedsiębiorstwa których w mieście jest najwięcej .

  Wzrost  cen  materiałów i surowców oraz   kosztów  pracy jest nieporównywalny  ze wzrostem  zyskowności z dzialalności gospodarczej. Wiele przedsiebiorstw z segmentu małych i średnich  zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia  dzialalności gospodarczej  nie mogąc podołać  zwiększonym 

  kosztom,  a te które  nadal  funkcjonują w zdecydowanej większości ograniczają  swoją dzialalność  i redukują zatrudnienie. W roku 2014  przedsiębiorców czeka  kolejna podwyżka kosztów pracy związana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kraju. Nie bez znaczenia jest również brak możliwości zmian cen towarów i usług o wskaźnik inflacji wynikający z zasad określania cen wolnorynkowych.

  W sytuacji spowolnienia gospodarczego rynek oczekuje od przedsiębiorców  obniżania cen a nie ich podwyższania. Kolejne zaniechanie prac rządu nad zmianą  ustawy o zamówieniach publicznych, skutkiem czego jest ogromne ryzyko jakie przedsiębiorcy ponoszą  ze względu na brak możliwości zmiany cen w trakcie realizacji zamówień często trwających dwa lub trzy lata.

   

  Podatek  od  nieruchomości a także  podatek  od  środków  transportu jest bardzo dużym obciążeniem dla przedsiębiorców.  Jego wzrost spowoduje zmniejszenie konkurencyjności  lokalnych  firm.


  powrót