Nasza firma
  2013-10-09
  Szkolenie nt. „Zmiany w zasadach rozliczania czasu pracy”

  Regionalna

  Izba

  Gospodarcza

              w Piotrkowie Trybunalskim

   

   

   

  Szkolenie nt. „Zmiany w zasadach rozliczania czasu pracy” spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców i służb kadrowych.

  Celem szkolenia było przedstawienie jego uczestnikom praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa pracy oraz wskazanie odpowiedzi na trudne pytania i problemy pojawiające się w codziennej pracy.

  Omówiono wprowadzone od 23 sierpnia br. nowe zasady rozliczania czasu pracy, które dotyczą:

   

  1/ pracodawców – pozwalają na optymalizację kosztów i organizacji pracy w przedsiębiorstwach -  zmieniła się bowiem definicja pracy w godzinach nadliczbowych

   

  2/ służb kadrowych, które były zainteresowane zagadnieniem jak w praktyce wprowadzić  harmonogramy czasu pracy oraz

   

  3/ pracowników – czy znają  nowe prawa w zakresie praw pracowniczych.

   

  Na liczne pytania  wyczerpujących odpowiedzi udzielał  Pan  Andrzej Cegła – nadinspektor pracy i kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim –  teoretyk i praktyk, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń o  w/w tematyce.


  powrót