Nasza firma
  2013-03-22
  WALNE ZGROMADZENIE RIG

  W dniu 21 marca br. Członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim zebrali się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym za 2012 rok, które zgodnie ze Statutem Izby winno odbyć się nie później niż w II kwartale następnego roku.

  Włodzimierz Motyka – Prezes  Regionalnej Izby  Gospodarczej przedstawił i omówił  sprawozdanie  z działalności Rady   Izby   za okres sprawozdawczy tj. od 24 maja 2012 r. do 20 marca 2013 r.

  Komisja Rewizyjna dokonała analizy finansowo – księgowej za 2012 rok a jej Przewodniczący Grzegorz Krasiński przedstawił   bilans oraz  scharakteryzował elementy rachunku zysków i strat.

  Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego   podjęto  uchwałę  na mocy której udzielono  absolutorium Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej a także zatwierdzono  bilans  za 2012 rok.

  Tematem wiodącym w dyskusji była strategia działań e-marketingowych dla Izby   mających na celu m.in.  zwiększenie atrakcyjności oferty Regionalnej Izby Gospodarczej oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku.  W ramach w/w działań rozważano uruchomienie e-platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

  Omówiono również  istotne sprawy organizacyjne związane z jubileuszem 15-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej.

   

   

   

  Włodzimierz Motyka - Prezes RIG

  Składam podziękowania tym Członkom Regionalnej Izby Gospodarczej , którzy pomimo codziennych trudności związanych z pokonywaniem spowolnienia gospodarczego znajdują środki finansowe i wspierają piotrkowski sport, szkoły imprezy kulturalne w mieście, sponsorują zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Bardzo często pomoc ta jest udzielana z własnych dochodów. Swoista skromność darczyńców zawsze jest doceniana przez obdarowanych.

  W  czerwcu br. Regionalna Izba Gospodarcza będzie obchodziła jubileusz 15 – lecia .Uroczysta gala zaplanowana jest na dzień 21 czerwca br. w sali teatralno – widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury podczas której zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytów „ Przedsiębiorca Roku” i „ Firma Roku”.

   

   


  powrót