Nasza firma
  2013-02-04
  SZKOLENIE PN. "NOWELIZACJA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2013 R. I OD 1 KWIETNIA 2013 R.

  Szanowni Państwo !

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pn. „Nowelizacja podatku od towarów i usług od dnia  1 stycznia 2013 r. i od dnia 1 kwietnia 2013 r.” ,które odbędzie się 25 lutego 2013 r. godzina 9.00-15.00 w Hotelu Altamira ul. Dmowskiego  38 w Piotrkowie Trybunalskim.

   

  Cena szkolenia:

  - 290 zł  + VAT

  - 250 zł + VAT dla członków Regionalnej Izby Gospodarczej

  Cena zawiera:  uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek podczas przerw

   

  W przypadku zainteresowania  z Państwa strony wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem RIG 44/ 732-04- 03 lub e- mailem biuro@rigpiotrkow.biz.pl

   

    

   

  Nowelizacja podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. i od dnia 1 kwietnia 2013 r.

   

  W styczniu 2013 r. istotnie zmieniły się zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Nowe przepisy dotyczące nieuregulowanych faktur powodują, że już w deklaracji za styczeń podatnicy mogą być zobowiązani do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, jeżeli nie uregulowali w terminie faktur z 2012 r. Nowelizacja wprowadza również zmienione zasady rozliczania podatku naliczonego metodą kasową, a także zasady wykonywania odliczenia przez takich podatników. Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące fakturowania, a także wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych.

  I. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r.


  1. Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku braku uregulowania należności wynikającej z faktury w terminie płatności:
  - korekta podatku należnego przez wierzyciela: przesłanki, terminy, nowe formularze,
  - obowiązkowa korekta podatku naliczonego przez dłużnika: jak uchronić się przed      obowiązkiem korekty podatku naliczonego, w jaki sposób wykonać korektę, sankcje za uchybienie obowiązkowi korekty,

  - kiedy faktury wystawione lub otrzymane przed dniem 1 stycznia 2013 r. podlegają korekcie na nowych zasadach?

  2. Nowy kasowy obowiązek podatkowy – podatek należny w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymuje zapłatę za usługę lub towar:
  - kto może rozliczać podatek należny metodą kasową – dla kogo metoda kasowa może być korzystnym rozwiązaniem?
  - zasady rozliczania podatku metodą kasową z tytułu sprzedaży na rzecz: podatników VAT czynnych, pozostałych kontrahentów,

  - wymogi formalne i rejestracyjne związane z korzystaniem z metody kasowej,
  - szczególne wymogi dotyczące fakturowania w metodzie kasowej.
  - odliczanie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez małego podatnika.

  3. Nowe wzory deklaracji podatkowych:
  - do kiedy można stosować stare wzory deklaracji VAT,
  - kiedy obowiązkowo należy złożyć nowy wzór deklaracji VAT.

   

  4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
  - obowiązek podatkowy w WDT - brak opodatkowania i fakturowania zaliczek w dostawie wewnątrzwspólnotowej,
  - nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w WNT : brak obowiązku podatkowego w przypadku zapłacenia zaliczki na poczet dostawy, jak rozliczyć fakturyna podstawie których podatnik płaci zaliczkę.

   

  5. Fakturowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.
  - kto może wystawiać faktury (faktury podatników VAT zwolnionych, faktury wystawiane przez nabywcę, faktury wystawiane przez osoby trzecie),
  - oznaczanie faktur (VAT, oryginał/kopia), numeracja, wymogi dodatkowe w procedurach szczególnych,
  - treść faktury: oznaczenie stron czynności, momentu wykonania czynności,
  - faktury uproszczone – kiedy można je stosować?
  - terminy wystawiania faktur: faktury sprzedaży pełne i uproszczone, faktury zbiorcze na odrębne czynności – nowy typ faktury, faktury WDT oraz na świadczenie usług opodatkowanych w innym kraju UE i poza UE – nowy termin fakturowania, faktury dla konsumentów,

  - likwidacja faktur wewnętrznych – jak dokumentować WNT, import usług, czynności nieodpłatne?
  - zasady fakturowania czynności wykonanych do dnia 31 grudnia 2012 r. – regulacje przejściowe. 

   

  6. Postać faktury – faktury papierowe i elektroniczne:
  - określenie sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur – czy podatnik potrzebuje wewnętrznego regulaminu?,
  - kontrola biznesowa ustanawiająca wiarygodną ścieżkę audytu między czynnością i fakturą jako nowy obowiązek związany z każdą formą fakturowania,
  - kiedy można stosować faktury elektroniczne: domniemana zgoda odbiorcy, techniczne aspekty wymiany faktur, faktury otrzymywane i udostępniane – moment otrzymania i odliczenia podatku naliczonego.

   

  II. Zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r.    

  1. Opodatkowanie czynności nieodpłatnych:

  -  dostawa towarów wytworzonych,

  - części składowych towaru, nawet gdy towar nie jest opodatkowany,

  - prezenty małej wartości,

  - drukowane materiały reklamowe i informacyjne – kiedy od dnia 1 stycznia 2013 r. wystąpi podatek należny,

  - nowa definicja próbki – jak właściwie dokumentować przekazanie próbek.


  2. Nowe zasady rozliczania nabycia towarów od podatników, którzy mają w Polsce tylko rejestrację dla krajowego podatku.

  3. Nowe zasady opodatkowania dostawy terenów budowlanych.

   

   

  Zajęcia poprowadzi:        Krzysztof Kłoskowski

  Prawnik, doradca podatkowy 10900, wykładowca. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również  obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy  w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut.

   


  powrót