Nasza firma
  2011-02-28
  PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2010

   

  WALDEMAR      KELM    - WSPÓŁWŁAŚCICIEL   PPU „CZA-TA”    

   

  PRZEDSIĘBIORCĄ   ROKU   2010

   

   

  Ogłoszenie wyników Plebiscytu „Przedsiębiorca Roku 2010”  i wręczenie Statuetki  Zwycięzcy – Waldemarowi  Kelmowi   odbyło się  w dniu 26 lutego 2011 roku   w   sali  bankietowej  nowo  uruchomionego piotrkowskiego  hotelu „Vestil”, podczas  charytatywnego  balu  karnawałowego  organizowanego przez  Regionalną  Izbę Gospodarczą.

   

   

  Zapoczątkowana dziewięć lat temu  inicjatywa  Rady Regionalnej Izby Gospodarczej na  trwale  wpisała się w kalendarz   znaczących wydarzeń nie tylko  dla  przedsiębiorców ale   i  mieszkańców  Piotrkowa  Trybunalskiego. Dzięki  Plebiscytowi  mają  oni  sposobność  uhonorować  osobowość, która w minionym  roku  znacząco  wyróżniła  się   nie tylko  na  polu  działalności  gospodarczej   ale  również  i  społecznej.

   

  W roku  bieżącym   na  liście    nominowanych – wyróżnionych  przez  przedsiębiorców    znaleźli  się:

   

  1. 1.     Andrzej  Ireneusz  Kantorski – PU „Roka” ZPChr  Piotrków Trybunalski  za:

  - stworzenie osobom  niepełnosprawnym  kilku  tysięcy  miejsc  pracy      oraz  umożliwienie  korzystania  ze  świadczeń kompleksowej  opieki  medycznej  w  zakresie  rehabilitacji;

  - za nieustanną  dbałość  o  utrzymanie  wysokiego  standardu  usług  medycznych i innych  usług  świadczonych  klientom;

  - za sponsoring  wielu  przedsięwzięć  społecznych, sportowych  i  kulturalnych.

      

   

  1. 2.     Waldemar  Kelm – PPU „CZA-TA” W.Kelm, M.Niciak Sp.J.           

  Piotrków Trybunalski  za:

  - godne  reprezentowanie piotrkowskiego  środowiska  biznesowego, z           którym  dzieli się swoją  wiedzą, długoletnim  doświadczeniem  życiowym  i zawodowym;

  - za wieloletni  czynny  udział  w  rozwoju  lokalnego  samorządu 

  gospodarczego;

  - za niezawodny  sponsoring  szeregu  wartościowych  inicjatyw  

  ekonomicznych, społecznych,  kulturalnych  i  sportowych.

    

  1. 3.     Grzegorz  Krasoń – Gospodarstwo  Ogrodnicze  w Piaskach za:

  - dynamiczny  rozwój  firmy, prowadzenie  jej  wg  wysokich  standardów europejskich;

  -  nowatorstwo  i  postęp  w  działalności  biznesowej, stosowanie w procesie  produkcyjnym  najnowszych  osiągnięć  technologicznych  i  naukowych;

  - systematyczny  sponsoring  placówek  opiekuńczych  powiatu  piotrkowskiego.

   

  1. 4.     Tomasz  Stachaczyk – Wydawnictwo  „Eltom”, „Tydzień  Trybunalski”, Strefa  FM  za:

  - wprowadzenie  i rozpropagowanie  w  naszym  mieście  wielu  przedsięwzięć  kulturalnych,  wychowawczych  i  oświatowych takich jak: „Plebiscyt Sportowiec Roku” i „Piotr”;

  - szybkie i rzetelne  przedstawianie  informacji  z życia  społecznego  i gospodarczego  ziemi  piotrkowskiej;

  - za dynamikę i kreatywność  oraz  stworzenie  solidnego, fachowego  i dominującego w rejonie  piotrkowskim  zespołu  lokalnych  mediów.

   

  1. 5.     Winicjusz  Szulc – PUH  Gorzkowice  za:

  - wzorowe  prowadzenie  przedsiębiorstwa – wg nowoczesnych  metod  zarządzania;

  - fachową  obsługę  i profesjonalne  doradztwo  w zakresie  świadczonych  usług dostosowanych  do  potrzeb  klienta   tj. zakupu  i  serwisowania  elektronarzędzi, sprzętu  budowlanego  i  ogrodniczego;

  - za aktywny  udział  w  akcjach  charytatywnych  na rzecz  potrzebujących  z regionu  powiatu  piotrkowskiego.

   

  Jak   co  roku  istotną  częścią  balu  była  aukcja  obrazów  rodzimych   artystów. Niektóre  z  nich  trafiły  nie  tylko  do  piotrkowskich przedsiębiorców.   Adam  Świerczyński – Prezes  zaprzyjaźnionej  Izby  Przemysłowo – Handlowej  w Radomsku  nabył  za kwotę  2.500,-zł    obraz  Juliusza  Marwega  a  Jan  Jagielski – Prezes  Zarządu lokalnej  prasy  pn. „Famka” stał  się  posiadaczem  pięknego  obrazu  autorstwa  Jerzego Korczaka – Ziołkowskiego  pt. Dachy  Piotrkowa.

  Niewielkie   w  tym  roku   środki  pieniężne   z aukcji obrazów   „zasiliły”   nie   tylko  autorów   dzieł  sztuki , ale  również zostaną   przeznaczone  na  specjalistyczny  sprzęt   dla  dzieci   z piotrkowskiego  Centrum  Edukacyjno – Rehabilitacyjnego  „Szansa”.   Przedmiotem  zakupu  będzie  dynamiczny  przyrząd  wspomagający  niepełnosprawnym  dzieciom   stanie  i  chodzenie , które  nigdy  dotąd   nie  miały  szans  na  oglądanie   świata  z  takiej     właśnie  pozycji.

  Uzyskane  podczas  aukcji  pieniądze  są niewystarczające   na   zakup takiego  urządzenia,  ale  dzieci  niepełnosprawne  z   piotrkowskiej   „Szansy”  będą  miały szansę  na  oglądanie  świata  z pozycji  stojącej, bowiem  sponsorem   brakującej  kwoty  będzie  P. Waldemar  Kelm – człowiek, któremu  los  dzieci  a  zwłaszcza  niepełnosprawnych  nigdy  nie  był  obojętny.

   


  powrót