Nasza firma
  2012-10-25
  SZKOLENIE NT. " CZAS PRACY KIEROWCÓW A WYPADKI DROGOWE"

   

  W dniu 24 października br.  w sali konferencyjnej Hotelu „AGAT”  odbyło się szkolenie nt.” Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”. Szkolenie zorganizowane było przez Regionalną Izbę Gospodarczą we współpracy z Państwową Inspekcje Pracy. Po uroczystym otwarciu szkolenia przez Pana Włodzimierza Motykę – Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej inaugurujący wykład wygłosił Pan Andrzej Cegła  – Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, który szczegółowo omówił zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców oraz związane z tym zagadnienie przyczyn wypadków drogowych. Prowadzącymi szkolenie  byli również  Szymon Sidor i Marek Rybikowski –specjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi.

   

  Szkolenie ze względu na ważność tematyki cieszyło się  dużym zainteresowaniem, bowiem uczestniczyło w nim ponad 40 osób z 26 przedsiębiorstw z Piotrkowa i powiatu. Poruszone zagadnienia:

   

  - przyczyny i okoliczności wypadków komunikacyjnych,

  - psychospołeczne czynniki ryzyka w pracy kierowców,

  - przepisy i system regulacji prawnej czasu pracy kierowców.

   

  Szkolenie pozwoliło  uczestnikom w pełni zrozumieć wagę przepisów regulujących czas pracy kierowców, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo nie tylko samego kierowcy ale i wszystkich uczestników ruchu drogowego.

   

  Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń i wiedza przekazana przez wykładowców znajdzie zastosowanie w codziennej pracy przedsiębiorców i służb kadrowych  związanych z transportem.

  Na zakończenie, uczestnicy szkolenia  wyrazili szczere podziękowania zaproszonym ekspertom i specjalistom za ciekawe i wartościowe wykłady, które z pewnością zaowocują w niedalekiej przyszłości zmniejszeniem zagrożeń zdrowotnych i wypadkowych w ciężkiej pracy kierowców.


  powrót