Nasza firma
  2012-10-25
  STANOWISKO RIG W SPRAWIE PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI

   L.dz. RIG/14/10/2012                                      Piotrków Tryb., 2012.10.25.

   

   

                                                                         P. Jadwiga Wójcik

                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                         Polityki Gospodarczej

                                                                         i Spraw Mieszkaniowych

                                                                         Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

   

   

  Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej po zapoznaniu się z projektem uchwały sprawie określenia  wysokości stawek  podatków od nieruchomości na rok 2013  oraz  po konsultacjach z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Regionalnej Izbie Gospodarczej uważa, że proponowane stawki podatków są stanowczo za wysokie i wpłyną negatywnie na kondycję finansową  zarówno  przedsiębiorcy jak i  „ indywidualnego” mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego.

   

  Już ubiegłoroczny  tak drastyczny wzrost stawek  podatków od nieruchomości  zahamował rozwój piotrkowskich przedsiębiorstw.  

   

  Kolejne podwyżki podatków od nieruchomości  spowodują wzrost wysokich już kosztów  w każdym przedsiębiorstwie. Podatek  od nieruchomości stanowi  jedno  z największych obciążeń fiskalnych przedsiębiorcy.  Istnieje realna obawa, że ze względu na podwyżkę podatku właściciele zakładów będą zmniejszać zatrudnienie i znacznie  ograniczać  powierzchnie przeznaczone na działalność gospodarczą.    Aby zminimalizować skutki  drugiej fazy kryzysu ekonomicznego, w nadchodzącym roku będą szukać  oszczędności ograniczając  ilość nowych  miejsc pracy i wysokość  wynagrodzeń dla pracowników.   

   

  Znaczna wysokość  lokalnych podatków  nie  tylko nie sprzyja rozwojowi  przedsiębiorczości, ale również  nie   będzie zachętą  do inwestowania w naszym mieście.

   

  Zdaniem przedsiębiorców stawki podatków od nieruchomości na 2013 rok winny być utrzymane na dotychczasowym poziomie tj. z roku 2012.

   

   

                                                                        

                                                                                                    W imieniu Rady RIG:

   

                                                                                                       Włodzimierz Motyka

                                                                                                           Prezes             

   

   

   

  Do wiadomości:

  1.Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

  2. Redakcja „Ziemi Piotrkowskiej“

  3. Redakcja „Tydzień Trybunalski“

  4. Redakcja  „Dziennik Łódzki“


  powrót