Nasza firma
    2012-09-28
    PREZYDIUM RIG Z WIZYTĄ U PREZYDENTA MIASTA

    W dniu 27 września Członkowie Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w składzie: Włodzimierz Motyka – Prezes , Marek Konieczko – Wiceprezes, Anna Kowalewska – Wiceprezes oraz Marek Pietrzak – Skarbnik spotkali się  w piotrkowskim magistracie z władzami miasta Krzysztofem Chojniakiem - Prezydentem oraz Bogdanem Munikiem – Sekretarzem Miasta. Podczas spotkania zostały omówione kierunki  szerszej współpracy między samorządem terytorialnym a samorządem gospodarczym – Regionalną Izbą Gospodarczą. Podjęto również ważne inne  tematy związane z lokalnym biznesem.


    powrót