Nasza firma
  2012-05-25
  WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW RIG

  W dniu 24 maja 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Regionalnej Izby Gospodarczej, podczas którego dokonano wyboru organów Izby  na V kadencję tj. na lata  2012 – 2016 ustalając 11-osobowy skład Rady i 3-osobowy skład Komisji Rewizyjnej.                                                              

  Rada Regionalnej Izby Gospodarczej

  w Piotrkowie Trybunalskim 

   

  1. Burczyński Stanisław  - Właściciel Firmy „Hak”
  2. Kelm Waldemar – Współwłaściciel Firmy „WaKaT” Kelm Sp. J.
  3. Koncka Barbara – Właścicielka Biura  Rachunkowego
  4. Konieczko Marek  - Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
  5. Kowalewska Anna – Właścicielka Firmy „APNET”
  6. Maćkowiak Witold – Prezes Piotrkowskich Zakładów Przemysłu Sklejek
  7. Motyka Włodzimierz – Właściciel Firmy „Motex”
  8. Pietrzak Marek – Współwłaściel Firmy „Hempis” Sp.J.
  9. Ronc Jarosław – Współwłaściciel Firmy „Inwemer”
  10. Szczepanik Dariusz – Prezes Firmy „Polanik” Sp. z o.o.
  11. Szulc Winicjusz – Właściciel Firmy PUH Winicjusz Szulc

     

  Komisja  Rewizyjna 

   

  1. Kowalska – Kaczor Ewa – „Kancelaria Prawna”
  2. Krasiński Grzegorz – Właściciel firmy „Jopi”
  3. Mędasik Jan -  Współwłaściciel firmy „Wima”

   


  powrót