Nasza firma
  2012-05-14
  „Trybunalski Dzień Kariery - Targi Pracy i Edukacji 2012”

   

  ORGANIZATORZY

  PIERWSZEGO  PLENEROWEGO

  TRYBUNALSKIEGO  DNIA KARIERY - TARGI PRACY I EDUKACJI 2012

   

  - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

  - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim 

  informują, że

  dnia 31 maja 2012  w godzinach  10.00 - 14.00

   

  w plenerze na Rynku Starego Miasta

  odbędzie się

   

  XIV edycja targów pod nazwą:

  „Trybunalski Dzień Kariery - Targi Pracy i Edukacji 2012”

   

   

  Patronat honorowy:

  Ministra Pracy i Polityki Społecznej

  Marszałka Województwa Łódzkiego

  Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

  Starosty Piotrkowskiego

   

   

   

  Partnerzy projektu:

   

  Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji  Europejskiej „Euro-Centrum”, Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej
  w Sulejowie, Hotel Staromiejski w Piotrkowie Trybunalskim.

   

   

   

  Zasadniczym celem targów jest:

  - prezentacja ofert pracy i edukacji - możliwość rozmów z potencjalnymi kandydatami
    i przedstawicielami firm /instytucji;

  - promowanie nowych inwestorów regionu i kompleksowa prezentacja ich oferty;

  - zwiększenie motywacji społeczności lokalnych w zakresie aktywnego planowania  
    kariery zawodowej, w tym wspierania przedsiębiorczości i inicjatywy osób aktywnych;

  - promowanie nurtu ekonomii społecznej  min. poprzez prezentację spółdzielczości  socjalnej i innych podmiotów ES.

   

   

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na otwarte seminarium towarzyszące
  TDK 2012 odbywające się
  w nowo otwartym Hotelu Staromiejskim nawiązującym klimatem do atmosfery starówki:

  Seminarium promować będzie tereny inwestycyjne  regionu oraz możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój nowopowstających podmiotów. Ponadto seminarium  poświęcone będzie w dużym stopniu realizacji projektu partnerskiego Strategii Subregionalnej dla Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego i między innymi dotyczyć będą przeciwdziałania bezrobociu poprzez rozwój zasobów turystycznych na naszych terenach.

   

   

  ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W TARGACH
  W CHARAKTERZE WYSTAWCÓW:

  - piotrkowskie firmy z propozycjami ofert pracy

  - koncerny logistyczne i inne korporacje, inwestorzy zlokalizowani w okolicach Piotrkowa

  - instytucje rynku pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowe Urzędy Pracy,  Ochotnicze Hufce Pracy, Akademickie Biura Karier, Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK)

  - instytucje wspierające przedsiębiorczość lokalną, m.in. punkty konsultacyjne ds. przedsiębiorczości, stowarzyszenia itp.

  - instytucje pośrednictwa pracy za granicą: publiczne i prywatne agencje działające w oparciu o przepisy i ustawodawstwo w tej dziedzinie (wykładnia: krajowy rejestr agencji zatrudnienia)

  - uczelnie wyższe, szkoły policealne i pomaturalne oraz instytucje szkoleniowe działające w regionie

  - instytucje kształtujące lub wspierające politykę edukacyjną na terenie mikroregionu piotrkowskiego

   

  Targi kierujemy do:

  - osób bezrobotnych, poszukujących pracy

  - osób powracających z zagranicy i adaptujących się na lokalnym rynku pracy

  - młodzieży szkolnej i absolwenckiej planującej przyszłość zawodową

  - osób poszukujących zatrudnienia za granicą

  - osób zamierzających zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje

  - osób rozpoczynających działalność gospodarczą


  powrót