Nasza firma
  2011-11-18
  Kontrakty publiczne - szansa na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem

  Regionalna

  Izba

  Gospodarcza

  w Piotrkowie Trybunalskim

   

  Kontrakty publiczne - szansa na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem

   

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy do udziału w realizowanym przez Łódzką Izbę Handlowo-Przemysłową projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Kontrakty publiczne- szansa na rozwój mikro i małych firm w Łódzkiem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   

  Adresatami projektu są:

  - pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego,

  - pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, właściciele mikro i małych przedsiębiorstw oraz wspólnicy/partnerzy,

  - pierwszeństwo w przystąpieniu do projektu mają kobiety i osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.

   

  W ramach projektu oferowane są dwa równoległe bloki szkoleniowe:

  - blok językowy - intensywna nauka wybranego języka obcego: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański (180 h, 2 razy w tygodniu łącznie 5 h w tygodniu przez dwa semestry).

  - blok prawny- kurs „Prawo Zamówień Publicznych” i „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” (po 35 h, 10 wykładów po 7 h w ciągu 8-miesięcy). 

  Przystąpienie do projektu oznacza obowiązkowy udział w obydwu blokach szkoleniowych.

   

  Koszt udziału jednej osoby wynosi tylko 2 raty po 419,92 zł za cały cykl szkoleniowy.

   W cenie zapewnione jest:

  - dwa semestry intensywnego kursu językowego,

  - pełne szkolenie dot. kontraktów publicznych,

  - opłata za międzynarodowy egzamin językowy,

  - podręczniki i materiały szkoleniowe,

  - obsługa cateringowa.

    

  W przypadku pozytywnej rekrutacji 24 osób zajęcia odbywać się będą w Piotrkowie Trybunalskim.

  Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć:

  - formularz zgłoszeniowy,

  - zaświadczenie o zatrudnieniu,

  - kserokopię dowodu osobistego.

   

  Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych  do Biura Projektu (siedziby Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi przy ul. Tuwima 30).

  Formularz kandydata

  Formularz firma

  Regulamin Rekrutacji

  Tematy szkoleń prawnych

  Kontrakty publiczne

  Dodatkowych informacji o projekcie udziela Grzegorz Barczyński tel. 609-53-53-53


  powrót