Nasza firma
  2010-05-20
  Walne Zgromadzenie RIG

  Sprawozdania z rocznej działalności Rady Regionalnej Izby Gospodarczej wysłuchali przedstawiciele firm członkowskich. W miniony czwartek, tj. 20 maja, w sali konferencyjnej piotrkowskiego Hotelu "Agat" odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.
  - Rada skupiła się na realizacji zadań w trzech, głównych obszarach - mówił Andrzej Pol, prezes RIG - ochronie interesów członków, organizowaniu konferencji, seminariów i szkoleń oraz integrowaniu środowiska gospodarczego. Znacznie więcej, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, odbyło się konferencji i szkoleń. Wysoka frekwencja na większości z nich świadczy o tym, że jest to dobry trend.
  Podczas ostatniego roku izba była organizatorem lub współorganizatorem form edukacji dotyczących, m.in.: zmian w Kodeksie Pracy, bezpieczeństwa pracy na budowach, norm ISO i pozyskiwania środków z UE. Tradycyjnie już izba była partnerem podczas Targów Pracy.
  Realizując natomiast działania związane z opiniowaniem projektów aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i reprezentowaniem interesów swoich członków Rada RIG postulowała do Urzędu Miasta o: utrzymanie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok na poziomie z roku ubiegłego, połączenie w jedną całość wielu niewielkich działek na Starym Mieście i Podzamczu i poddanie dokładnej analizie sposobu przeprowadzania przetargów.
  Ponadto, przedstawiciele prezydium uczestniczyli w zorganizowanym przez bełchatowską izbę spotkaniu z sekretarzem generalnym Krajowej Izby Gospodarczej, Markiem Kłoczko. Jego tematem były aktualne problemy gospodarcze kraju oraz działania podejmowane przez KIG na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i ochrony interesów przedsiębiorców. Wzięli też udział w spotkaniu pn. "Piotrków w strategii regionu" podczas którego mieli możliwość przekazania uwag dotyczących rozwoju miasta, w sferach: układu komunikacyjnego, energetycznego, wodociągowego oraz terenów planowanych pod inwestycje. Ich opinie wezmą pod uwagę eksperci.
  W ramach działań integracyjnym RIG nawiązała współpracę z izbami ościennymi z Bełchatowa i Radomska. Na spotkaniach porównywano struktury organizacyjne i dzielono się doświadczeniami w zakresie działań terytorialnego samorządu gospodarczego. Izba była organizatorem: festynu dla dzieci pn. "Żegnaj szkoło - witaj lato", zawodów strzeleckich i spotkań z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Zasługą nie tylko Rady, ale wszystkich członków jest powrót do tradycji, jaką jest Charytatywny Bal Karnawałowy RIG. Impreza była udana, o czym świadczy wysoka frekwencja i pozytywne opinie przedsiębiorców . Dzięki ich aktywności udało się zebrać sumę 10.000 złotych dla potrzebujących.
  Pod koniec obrad przedstawiono bilans fiansowy i udzielono absolutorium Radzie RIG. Prezes piotrkowskiej izby podziękował wszystkim członkom, którzy pomagali przy organizowaniu różnych form działań. Zapewnił też, że Rada jest otwarta na wszelkie uwagi i sugestie od przedsiębiorców.


  powrót