Nasza firma
  2011-11-09
  Kurs - "Język rosyjski biznesu"

  Szanowni Państwo !

  Studium Języków Obcych Filii

  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

  w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zaprasza na kurs:

  Język rosyjski biznesu

   Z pewnością nie musimy Państwa przekonywać, jak ważną rolę odgrywa dziś znajomość języka rosyjskiego w biznesie.

  Grupa, do której kierujemy ofertę : biznesmeni oraz osoby z obsługi administracyjnej i prawnej firm współpracujących  z krajami zza wschodniej granicy Polski, administracja państwowa, pracownicy urzędów kontroli skarbowej, urzędów celnych itp.

  Cena za kurs wynosi TYLKO  12-15 * złotych za godzinę lekcyjną.   * w zależności od ilości uczestników                                          

  Program kształcenia na kursie dokształcającym:

  Przedmiot : język rosyjski biznesu

  Ilość godzin : 120 ( dwa semestry)

  Proponowana struktura układu godzin : 2 semestry po 60 godzin

  (stanowi to 4 godziny lekcyjne tygodniowo, spotkania 2 x w tygodniu po 2 godziny), razem : 120 godzin *                                                         

  Specyfika kształcenia :

  W grupach z języka rosyjskiego biznesu mogą znaleźć się słuchacze, którzy nie mieli  kontaktu z językiem przez długi okres czasu (aktywni biznesmeni). Z drugiej strony, mogą zgłosić się osoby o doskonałej znajomości języka, które zechcą poznać język specjalistyczny, jako doskonalenie istniejących umiejętności ogólnych. Należy wobec tego dopuścić możliwość pojawienia się różnych oczekiwań, a co za tym idzie , konieczność opracowania dwóch modułów kursu języka biznesu :

  1. Podstawowe słowa, zwroty, korespondencja handlowa,

  2.Terminologia i materiał gramatyczny bardziej złożony, stanowiący rodzaj kursu zarządzania i biznesu z elementami psychologii, prowadzony po rosyjsku.

   

  SEMESTR  I

  Wobec powyższych uwag, w niniejszym programie  połowę przewidzianych godzin przeznacza się na dokładne przypomnienie głównych zasad gramatycznych, a w razie konieczności doskonalenie umiejętności czytania oraz wprowadzenie podstawowych słów, zwrotów języka mówionego i pisanego, używanego w codziennej praktyce prowadzenia firmy - semestr I- 60 godzin.

  Zakres powtórzeniowy :

  - przypomnienie alfabetu i podstawowe ćwiczenia w czytaniu – 4 godziny,

  - powtórzenie podstawowych zagadnień gramatycznych i utrwalanie ich w ćwiczeniach -  4 godziny,

  - przypomnienie podstawowych zwrotów w komunikacji podstawowej (mówienie o sobie, o swojej rodzinie , o pracy, o otoczeniu) – 10 godzin, przypomnienie i utrwalenie podstawowego słownictwa , pomagającego nawiązać rozmowę w języku rosyjskim na tematy ogólne , bytowe (pogoda, mieszkanie, moja miejscowość, poczta, kino, restauracja, zakupy ,święta w Polsce, święta w Rosji itp.) – 10 godzin,

  - wprowadzenie podstawowych zwrotów z zakresu ekonomii i prawa,  prowadzenie biura, podstawy korespondencji handlowej -14 godzin,        

   - zagadnienia związane z kulturą Rosji i krajów, gdzie język rosyjski    jest nadal popularny w komunikowaniu się (Ukraina Białoruś, Łotwa? Litwa i inne) -14 godzin,

  - prace kontrolne, testy, weryfikacja ustna – 4 godziny.

  Powyższe zagadnienia będą konstruowane zgodnie z zasadami metodyki, nie przewiduje się zajęć poświęconych wyłącznie gramatyce .

   

  SEMESTR II

  - charakterystyka typów firm, spółek, prawo pracy w Polsce i w Rosji – 6 godzin,

  -  budowanie wizerunku firmy, marketing, reklama, analiza SWOT – teoria i praktyka – 10 godzin,

  - psychologia grupy, typy liderów, określenie kultury organizacyjnej firmy, kierowanie zmianą – 10 godzin,

  -   negocjacje – podstawowe zasady, symulacje, “win-win position” - 10 godzin,

  -  praktyka konstruowania umów , kontraktów, porozumień i innych form zobowiązań pisemnych firmy – 10 godzin,

  - bieżące sprawy polityczno- społeczne, związane z kontaktami pomiędzy Polską, a Rosją (Ukrainą, Białorusią, Łotwą i in.)– 6 godzin,

  - spotkania z przedstawicielami rosyjskiego, ukraińskiego, łotewskiego świata biznesu, dyskusja * - 4 godziny,

  -   prace kontrolne – 4 godziny.

   

  Materiał gramatyczny : używanie strony biernej, imiesłowów, rozbudowanych zdań przydawkowych. Materiał leksykalny : terminologia specjalistyczna oraz system skrótów w korespondencji biznesowej .                                               

   

  Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w kursie przyjmowane są w biurze Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim, nr Tel. 44-732-04-03; 609-613-900 lub p-tą elektroniczną: biuro@rigpiotrkow.biz.pl

       

   


  powrót