Nasza firma
  2011-11-09
  Szkolenie - zmiany w Kodeksie Pracy, koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej i co dalej?

   

  Z A P R O S Z E N I E 

  Szanowni Państwo!

   

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat: 1. „Najistotniejsze zmiany w Kodeksie Pracy od 01.01.2012r.” oraz  2. „Bezpieczeństwo pracy na budowach” organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą i Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

   

  Szkolenie nr 1 jest kierowane jest do przedsiębiorców i służb kadrowych, a uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu tematycznego szkolenia. Program szkolenia nr 1 obejmuje następujące zagadnienia:

  • Świadectwa pracy (w zależności od rodzaju umowy o pracę i daty jej zawarcia).
  • Ustawa antykryzysowa a Kodeks Pracy  ( zawieranie z pracownikami umów na czas określony).
  • Urlopy wypoczynkowe (wydłużenie okresu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego).
  • Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich.
   • Pytania i odpowiedzi.

   

  Szkolenie nr 2 jest kierowane zarówno do pracodawców jak również kierowników budów, osób kierujących pracownikami (brygadzistów, mistrzów, kierowników robót) oraz pracowników służb BHP i koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Program szkolenia nr 2 obejmuje następujące zagadnienia:

  • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności przy pracach na wysokości.
  • uprawnienia pracowników do obsługi maszyn i urządzeń na placach budów.
  • wypadki przy pracy w budownictwie.

   

  Uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje PIP z zakresu budownictwa.

   

   

  Szkolenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2011r. (środa) w godz. od 1000 do 1300 w sali konferencyjnej Hotelu „ALTAMIRA” przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim.

   

  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w terminie do 21 listopada br. pod nr telefonów RIG /44/732-04-03; 609-613-900; poczta elektroniczną: biuro@rigpiotrkow.biz.pl oraz do Biura Oddziału PIP w Piotrkowie Tryb /44/ 649-52-15.

   

                                                                                   Z wyrazami szacunku:

                                                          Organizatorzy


  powrót