Nasza firma
  2010-05-21
  Będzie więcej szkoleń

  - Największe zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców dotyczy organizowania różnych form edukacji - wynika z rocznego sprawozdania z działalności Rady RIG
  "Będzie więcej szkoleń"
  Kryzys gospodarczy i zmieniające się w związku z nim przepisy związane, przeważnie, z prawem pracy - były tematem większości bezpłatnych szkoleń, które w roku minionym zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza.
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców związanym z właściwą interpretacją zmian w Kodeksie Pracy piotrkowska izba nawiązała współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Dzięki temu kadra zarządzająca i pracownicy firm zrzeszonych w RIG mogli uczestniczyć w szkoleniach: " Bezpieczeństwo pracy na budowach", " Okresowe rozliczenia czasu pracy oraz umowy o pracę na czas określony", "Elastyczne formy zatrudnienia", "Rozliczanie czasu pracy oraz omówienie ustawy o emeryturach pomostowych", a także "Rozliczanie czasu pracy kierowców".
  Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele urzędów pracy i organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego mogli natomiast wziąć udział w konferencjach: "Urzędy Pracy dla przedsiębiorców w dobie kryzysu" oraz "System Zarządzania Jakością - potrzeba czy moda współczesności" zorganizowanych wspólnie z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Sulejowskim Stowarzyszeniem Rozwoju. Dla osób, które chciały zdobyć zawód audytora, RIG, wspólnie z Agencją Poszanowania Energii, zorganizowała szkolenie pn.: "Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków". Z kolei uczestnicy konferencji pn. "Twój program na rozwój" mieli okazję posłuchać, jakie zalety mają nowoczesne programy informatyczne i skonsultować się z fachowcami z tej dziedziny. Tradycyjnie już izba była też partnerem dla organizatorów XI Trybunalskich Targów Pracy.
  Wszystkie te konferencje i szkolenia prowadzili wysokiej klasy specjaliści z danej dziedziny wiedzy. Zostały one wysoko ocenione przez uczestników, o czym świadczy wysoka frekwencja na każdym z nich. Dlatego też władze izby planują kontynuować tę formę edukacji. - Okazało się, że w aktualnych warunkach gospodarczych są one niezwykle potrzebne - podsumowuje prezes RIG Andrzej Pol - i to nie tylko kadrze zarządzającej, ale i pracownikom. Na przykład działu kadr. W obliczu szybko zmieniających się przepisów trudno jest się w nich odnaleźć, nawet osobom z wieloletnim stażem. Dlatego też konferencje i szkolenia na pewno będą kontynuowane.


  powrót