Czy formaldehyd jest toksyczny? – Prawda, której nie znałeś

Czy formaldehyd jest toksyczny? – Prawda, której nie znałeś

Formaldehyd jest bezbarwnym, silnie pachnącym gazem używanym do produkcji chemikaliów, materiałów budowlanych i leków. Można go znaleźć w środowisku w wyniku procesów naturalnych lub działalności człowieka.

Substancja chemiczna została sklasyfikowana jako substancja rakotwórcza przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Związek między formaldehydem a rakiem został po raz pierwszy ustalony w latach trzydziestych XX wieku, kiedy badania wykazały, że pracownicy narażeni na wysokie poziomy formaldehydu mieli zwiększoną częstość występowania raka nosogardzieli.

Reklama:  https://www.centro-chem.pl/pl/produkty/formalina

 

Formaldehyd jest również związany z innymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak podrażnienie oczu, trudności w oddychaniu, podrażnienie gardła, kaszel i świszczący oddech.

Formaldehyd w przyrodzie i produktach, których używamy

Formaldehyd jest powszechnie stosowaną substancją chemiczną stosowaną w wielu produktach. Występuje w środowisku i niektórych produktach, których używamy.

Formaldehyd jest związkiem organicznym o wzorze CH2O, czasami w skrócie HCHO. Jest ważnym prekursorem innych związków organicznych i można go znaleźć w przyrodzie oraz w wielu produkowanych przedmiotach. Formaldehyd został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako substancja rakotwórcza dla ludzi, co oznacza, że może powodować raka u ludzi.

Zagrożenia związane z narażeniem na formaldehyd

Formaldehyd jest związkiem chemicznym powszechnie stosowanym w przemyśle. Można go znaleźć w wielu rodzajach produktów, takich jak meble, produkty papierowe i materiały izolacyjne.

Narażenie na formaldehyd wiąże się z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym podrażnieniem oczu, problemami z oddychaniem i rakiem.

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła świadomość zagrożeń związanych z narażeniem na formaldehyd. Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) ustaliła bardziej rygorystyczne wytyczne dotyczące zawartości formaldehydu w produktach konsumenckich (6 ppm).

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments